Uzm. Dt. Aykut Kanat Hakkında

Uzm. Dt. Aykut Kanat Hakkında

Uzm. Dt. Aykut Kanat Hakkında
Endodonti Uzmanı Diş Hekimi Eskişehir

Uzm. Dt. Aykut KANAT

Oral İmplantoloji – Endodonti Uzmanı

Uzm.Dt. Aykut Kanat, ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2007 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2012 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi almaya hak kazanarak, doktora eğitimine başladı. Bu sırada İstanbul’da çeşitli kliniklerde implant ve estetik uygulamalar üzerine yoğunlaşan Dr. Kanat, öncelikli olarak hastalarının kendi dişlerinin sağlıklı şekilde ağızda tutulması fikrini benimsedi. Bu doğrultuda 2013 yılında girdiği Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı ile ESOGU Endodonti Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazandı. 2016 yılında “Güncel Teknikler ile Endodontik Tedavileri Tamamlanan Dişlerin Periapikal Durumunun Değerlendirilmesi” konulu uzmanlık tezini verdi ve “Uzman Diş Hekimi” ünvanı aldı. Dr. Kanat dünyanın çeşitli ülkelerinde endodonti, implant ve estetik diş hekimliği üzerine eğitim aldı ve bilimsel çalışmalarda bulundu.

facebook.com / Uzm.Dt.Aykut Kanat

instagram / draykutkanat

Uzm. Dt. Aykut Kanat’ın Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Basılmış Bildiriler

*Non-surgical single-visit retreatment of procedural severe mishaps occurred root canal therapy: Multiple case reports. Orhan EO, Kanat A. (European Society of Endodontology Congress Barcelona 2015)

*Management of horizontal root fractured anterior central incisors with BioAggregateTM : a Case report Orhan EO, Kanat A, Tüloğlu N, Yeter KY, Irmak Ö, Özdil Ö. (European Society of Endodontology Congress Barcelona 2015)

*A rare case of multiple taurodontism and endodontic management of a maxillary first molar with mesotaurodontism and four root canals Yeşildal KY, Orhan EO, Kanat A (European Society of Endodontology Congress Barcelona 2015)

*The 6-Months Randomized Clinical Evaluation of a one-step multi*mode universal adhesive in non-carious cervical lesions. Islatince G, Irmak O, Özdil Ö, Kanat A, Yaman B. (47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research)

*Stainless steel hedström hand files manuplation to remove broken instruments from mid-third of thin root canal: Multiple case reports. Orhan EO, Kanat A. (1st Online Scientific Congress of International Association of Endodontic Education, Research& Practice)

Uzm. Dt. Aykut Kanat’ın Ulusal Sempozyum ve Kongrelerde Basılmış Bildirileri

* Ağız dışı fistül yolunun dermatolojik bir lezyon olarak hatalı tanısı. Kanat A, Orhan EO. (Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Uluslararası Kongresi)

* Geniş periradiküler lezyon ve palatinal absenin cerrahi olmayan endodontik tedavi ile iyileşmesi. Kanat A, Orhan EO. (Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Uluslararası Kongresi)

* Nadir görülen 2 kök kanallı üst çene lateral dişin cerrahisiz kök kanal tedavisinin yenilenmesi. Kanat A, Orhan EO. (Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Uluslararası Kongresi)

* Beş kök kanalına sahip molar dişin güncel tekniklerle endodontik tedavisi. Orhan EO, Kanat A. (Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Uluslararası Kongresi)

* Alveol kırığının rijit splint ile iyileşmesi: bir olgu raporu. Kanat A, Orhan EO. (Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Uluslararası Kongresi)

* Intravenöz zolendronat tedavisi gören hastalarda periapikal iyileşmenin radyografik olarak incelenmesi: Retrospektif çalışma. Orhan EO, Kanat A, Yeşilova E, Irmak Ö, Yeter KY. (Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu)

* Apikal periodontitis ile ağız dışı fistül yolunun cerrahi olmayan endodontik yenileme tedavisi: Bir olgu raporu. Orhan EO, Kanat A, Yeter KY. (Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu)

* Eksternal kök rezorbsiyonlarında biyoseramikler: çoklu olgu bildirimi. Orhan EO, Yeter KY, Kanat A, Yazıcıoğlu D, Irmak Ö. (Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu)

* Endodontik tedavide zorluk oluşturan durumlardan radikülomegali: 2 olgu bildirimi. Orhan EO, Yeter KY, Kanat A, Irmak Ö. (Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu)

* Güncel biyomekanik preparasyon teknikler: Apikal periodontitis izlenen başarısız kanal tedavilerinin yenilenmesinde ve iyileşmedeki rolü: Çoklu olgu raporu. Orhan EO, Kanat A, Yeter KY. (Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu)

* Aşırı Harabiyetli ve Renkleşmiş Anterior Dişlerin Kompozit Rezinlerle Koronal Rekonstrüksiyonu: Bir olgu Raporu. Özdil Ö, Kanat A, Irmak Ö, Orhan EO. (Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi)

Uzm. Dt. Aykut Kanat’ın Katıldığı Kurs ve Kongreler

*13th International Turkish Society of Endodontology Congress (Cappadocia 2016)

*European Society of Endodontology Biennial Congress (Barcelona 2015)

*6th International Endodontic Symposium (Erzurum 2015)

*Restodontics Restorative Endodontics Course by Dr.M.Martignoni (Istanbul 2014)

*Turkish Society of Oral Implantology XXIVth International Scientific Congress (Istanbul 2013)

*Advanced Concepts of Implant Treatment & Prosthetic Solutions Course (Milan 2012)

*Uygulamalı Temel İmplantoloji Kursu (Istanbul 2011-2012)

*Dental Istanbul 2011 Congress of Dentistry and Dental Technician Congress (Istanbul 2011)